Gå till huvudinnehållet

AMS - Arbete med spänning påslagen

Från nätägare, industrier och energimyndigheter ställs därför allt högre krav på att elleveransen till kunder och olika verksamheter ska vara om möjligt helt avbrottsfri. I praktiken innebär det att nödvändiga underhållsåtgärder måste utföras med spänningen påslagen för att hålla hög service och kundnöjdhet. Montörerna arbetar då med upp till 400 kV i ledningen.

Alla spänningsnivåer

AMS används för spänningsnivåerna från 0,4 kV till 130 kV. Exempel på lämpliga arbeten att utföra i elnäten med AMS-teknik är stolpbyten, säkringsbyten, kopplingar, underhåll av frånskiljare, nätstationsunderhåll och stationsentreprenader. Även vid olika serviceåtgärder av transformatorer och ställverk på industrier kan AMS vara den lämpligaste tekniken att använda. Resultatet är att de planerade avbrotten minskar.

Tre metoder

Det finns tre AMS-metoder att arbeta med för att hålla spänningen vid liv under arbetet: isolerstång, isolerhandsk- och barhandsmetoden. Den senare används framför allt på de högre spänningarna från 130 till 400 kV i Sverige. ONE Nordic arbetar i huvudsak med isolerstångmetoden. Som kund kan du vara säker på att vi använder den mest lämpliga och effektiva metoden.

Personsäker metod

Ur elsäkerhetssynpunkt är AMS säkrare att arbeta med än andra metoder. Med AMS är montören hela tiden medveten om att anläggningen är spänningssatt vilket ger en ökad säkerhetsmedvetenhet. AMS innebär att förväxlingar som att det spänningslösa tillståndet av misstag förändras till spänningssatt inte kan förekomma. AMS är inget självändamål.

Det är en metod som kompletterar arbeten där huvudsyftet är att undvika kundavbrott. Och det är en tillförlitlig och effektiv metod för att lösa uppgiften till stor fördel för elkunderna. Produktionsprocesser och vardagslivet kan löpa ostört när du väljer att utföra underhållsarbetet med hjälp av vår AMS-kompetens.

Eliminera onödiga störningar

De flesta av de avbrott som begärs idag är fullt möjliga att utföra med AMS. En kontakt med oss är den bästa vägen att gå för att eliminera dessa onödiga störningar. Av erfarenhet vet vi att vi löser de uppdrag som kan tyckas vara omöjliga.

Vad kan vi göra för dig?

Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med nya kunder och se hur vi kan optimera din affär! Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort med rätt kontaktperson.

Kom i kontakt med oss