Gå till huvudinnehållet

Industri

Tjänster

Vi erbjuder allt från underhållsrådgivning/översyn, tekniska specialisttjänster, entreprenader och resursförstärkning till kundanpassade underhållsavtal inklusive beredskap. Vi har ett brett urval av tjänster inom industriautomation, ny- eller ombyggnation av energianläggningar (0-50kV), elanläggningsansvar, energioptimering, elkvalitet, mediaförsörjning, optimering av belysningsanläggningar, fiberinstallationer, reservkraft, radiokommunikationskommunikationslösningar (PMR), besiktning av maskiner och verktyg etc.

 

Underhåll

Driftsäkerheten i anläggningen
För att öka driftsäkerheten i anläggningen erbjuder vi tillståndskontroll av ingående delar i en apparat eller anläggning, exempelvis transformator, ställverk, UPS och kondensatorbatterier. Det innebär att vi fastställer skicket. Med hänsyn till ålder och driftcykel avgör vi om tillståndet motsvarar de krav ägare, tillverkare och myndigheter ställer på tillgänglighet, ekonomi, prestanda och säkerhet. Vi erbjuder service- och underhållsavtal som avlastar din egen organisation och garanterar regelbunden översyn av din anläggning. Lösningen skräddarsyr vi efter din verksamhets behov och hur anläggningen ser ut och används.

ONE Assistans (beredskap)
Ett enda avtal innebär att du får tillgång till kompetent felavhjälpning, framför allt utanför ordinarie arbetstid när dina interna resurser inte finns tillgängliga. Avtalet skräddarsys efter ditt företags behov. Vi anpassar efter dina krav och önskemål.

Entreprenader

Ny- och ombyggnation av elanläggning
Vi arbetar med både hög- och lågspänning. För att kunna hantera alla typer av entreprenader har vi byggt upp en stor kunskapsbas med fokus på ledande teknik. Det innebär att vi kan ta ansvar för allt. Från utredning och analys av olika lösningar för din produktion till projektering, rådgivning och konstruktionsritningar i samband med ny- och ombyggnad av elanläggningen. Vid förändring och nykonstruktion kontrollerar och provar vi elanläggningen mot konstruktionsunderlaget och lämnar förslag till eventuella förbättringar.

Laddstationer/ laddstolpar för elbilar
Behöver du laddstationer för elbilar i anslutning till din fastighet kan vi installera och driftsätta dessa i samarbete med våra produktpartners.

 

Tekniska tjänster

Elkvalitet
Vi hjälper dig att analysera elkvaliteten i er anläggning. Analysen visar spänningssänkningar, transienter och övertoner och ger därmed möjlighet att åtgärda innan dessa orsakar problem. Genom att mäta aktiv och reaktiv effekt får du ett underlag för att optimera företagets effektbehov och behovet av reaktiv kompensering. Vi kan också se om elkraftanläggningen är dimensionerad för verksamhetens förbrukningsobjekt.

Arbete med spänning (AMS)
Arbete med spänning påslagen, AMS, innebär att vi klarar service och underhåll utan att bryta elleveranserna.

Elanläggningsansvar
ESA fastställer ansvaret för elanläggningen och ställer krav på att en elanläggningsansvarig är utsedd. Om ditt företag saknar rätt kompetens för detta kan vi ta på oss elanläggningsansvaret för exempelvis högspänningsställverk, lastfrånskiljare, mätfack, transformator, reläskydd och lågspänningsbrytare.

Energioptimering
Våra renodlade tjänster för att effektivisera energin syftar till att finna förbättringsområden där du kan göra insatser för miljön och företagets utveckling. En av de lösningar vi ofta erbjuder som åtgärd är ett system som ger dig kontroll över energiförbrukningen bland annat genom att intelligent styra ner effektuttaget i produktionen. Vi har även en webblösning som ger dig möjlighet att öka kontrollen av din energianvändning och enkelt ta fram en tydlig och överskådlig presentation som underlag för investeringsbeslut och budget.

Industriautomation och mediaförsörjning
Vi programmerar styrsystem i egen regi och lägger upp gränssnitt så att ingående system och maskiner effektivt kan kommunicera. Vi gör mätningar, svarar för materialanskaffning, projektledning, montage och idrifttagning. Vår samlade kompetens sträcker sig över all försörjningsmedia som el, gas, tryckluft och hetvatten samtidigt som vi även kan hjälpa dig i fastigheten med värme, ventilation, kyla, larm och övervakning.

Kommunikation - lösningar inom fiber och telekom
Vi erbjuder industrin lösningar inom fiberteknik och kan här gå in som din totalentreprenör. Vi erbjuder även radiokommunikationslösningar (PMR - mobilradio) inom analog och digital radio. Vi tar fram skräddarsydda lösningar för att täcka era behov och idéer.

Ökad driftsäkerhet med reservkraft
En reservkraftanläggning är en investering i driftsäkerhet. Reservkraft kan hålla igång verksamhetskritiska funktioner i anläggningen under ett avbrott och minimera konsekvenserna av det. Med erfarenhet och kompetens inom hela elkraftområdet kan vi bygga och uppgradera reservkraftanläggningar samt UPS-system som är optimerade för dina förhållanden och anpassade efter dina önskemål.

Besiktning av maskiner och verktyg
Syftet med besiktning av verktyg och maskiner inom industrin är personlig säkerhet och funktionalitet. Vi kan exempelvis kalibrera momentnycklar, komponerar pressverktyg och besiktningar jordningsdon, kedjespel etc. Provning av utrustning utförs genom att utrustningen skickas till någon av vår två verkstäder, eller att vi kommer ut med en mobil enhet och gör provningen hos er.

Din belysningsanläggning
Vi erbjuder lösningar som optimerar belysningsanläggningar. Utomhusbelysning ställer stora krav på dig som anläggningsägare. Den förbrukar stora mängder energi och det är viktigt att optimera anläggningen samtidigt som det gäller att tillfredsställa kraven på säkerhet, miljöledning och estetisk utformning. Många parametrar måste parallellt uppfyllas för att du kostnadseffektivt ska kunna bygga, sköta och äga en belysningsanläggning. Vi har även höghöjdscertifierade montörer och kan utföra arbete i dina belysningsmaster.

Vad kan vi göra för dig?

Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med nya kunder och se hur vi kan optimera din affär! Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort med rätt kontaktperson.

Kom i kontakt med oss