Gå till huvudinnehållet
Belysning

Belysning

Med över 40 års erfarenhet av utomhusbelysning och en betydande kompetensbas i vår organisation är vi ett av landets ledande företag inom belysningsområdet med ett stort utbud av tjänster för belysningsansvariga.

Med vår hjälp kan du få ditt belysningsnät att fungera optimalt året om, dygnet runt

Tillsammans sätter vi samman den lösning som du önskar. Oavsett om du behöver drift & underhåll, service, tekniskt avancerade lösningar, optimering eller en totalentreprenad för att bygga om eller bygga nytt, skräddarsyr vi det upplägg som passar bäst för anläggningen och ditt behov. Som samarbetspartner fungerar vi som navet mellan dig och leverantörerna av tekniken.

Vi erbjuder lösningar som optimerar belysningsanläggningar. Utomhusbelysningen ställer stora krav på dig som anläggningsägare. Den förbrukar stora mängder energi och det är viktigt att optimera anläggningen samtidigt som det gäller att tillfredsställa kraven på trafiksäkerhet, miljöledning och estetisk utformning. Många parametrar måste parallellt uppfyllas för att du kostnadseffektivt ska kunna bygga, sköta och äga en belysningsanläggning.

Vi erbjuder följande inom belysning

Entreprenad

Tillsammans med våra kunder ser vi till att deras belysningsanläggningar projekteras, byggs och fungerar optimalt.

Läs mer om vårt erbjudande inom entreprenad

Service och underhåll

Vi erbjuder drift och förebyggande underhåll, eldriftansvar, samordningsansvar samt jour och beredskap. Idag utför vi drift och förebyggande underhåll på utomhusbelysning i offentlig miljö och dekorativ miljö - det gäller belysning för gator, vägar, torg, parker, gångtunnlar, fasadbelysning, belysning infälld i mark etc. ONE Nordic AB ansvarar för genomförande av underhållsåtgärder, felavhjälpning, seriebyten av ljuskällor, inspektioner, punktbyten av ljuskällor, armaturbyten, byten av rostskadade stolpar samt att åtgärda vandalisering, kabelfel och trafikskador på din belysningsanläggning. Vi har även höghöjdscertifierade montörer och utför arbete i belysningsmaster.

ONE Nordic AB kan även erbjuda eldriftsansvar och samordningsansvarig för belysningsanläggningen. Med ett ONE Assistans-avtal kan du även få tillgång till vår jour och beredskap som kan rycka ut med kort varsel om det uppstår något problem i er anläggning. ONE Assistans är en trygg och billig försäkring för att korta stillestånden.

Läs mer om vårt erbjudande inom service och underhåll

Tekniska tjänster

Vi erbjuder lösningar som optimerar belysningsanläggningar.

  • Ekoljus – Styrsystem för optimering och övervakning av belysningsanläggningar
  • Positionsljus – GPS-inmätt belysningsanläggning
  • Adaptiv belysning – Styrsytem som anpassar belysningen efter trafiksituationen. Vid tex dålig sikt eller mycket trafik lyser det mer och vid lite trafik och säkra trafikförhållanden lyser det mindre.

Läs mer om vårt erbjudande inom tekniska tjänster

Hamn Halmstad

ONE Nordic sköter belysningsmaster och ställverk i Halmstad hamn

ONE Nordic har fått i uppdrag av HallandsHamnar Halmstad AB att byta ljuskällor och armatur i belysningsmaster i Halmstad hamn. Masterna är 27-32 meter höga och arbetet kräver höghöjdscertifierade montörer. Belysningen är viktig för att bibehålla säkerheten vid nattarbeten i hamnen. ONE Nordic har även fått i uppdrag att utföra underhåll i hamnens hög- och lågspänningsställverk vilka förser hela hamnanläggningen inklusive kranar och belysningsmaster med ström.

Resecentrum K

ONE Nordic ljussätter Kungälvs nya resecentrum

I början av 2018 får Kungälv ett nytt resecentrum som blir ett nav för kollektivtrafiken i Kungälvs kommun. ONE Nordic har fått det prestigefulla underentreprenörsuppdraget av Mark & Energibyggarna i Göteborg AB att ljussätta den nya terminalbyggnaden, bussplanen och intilliggande gator och cykelvägar.

Beslysning Ref

ONE Nordic hjälper Helsingborgshem att byta ut kvicksilver-armatur till energisnål LED-armatur

Helsingborgshem har ca 12 000 lägenheter och är störst i Helsingborg på hyresrätter. De har efter avslutad upphandling anlitat ONE Nordic AB för att byta ut ca 600 kvicksilverarmaturer på och mellan alla deras fastigheter. De nya armaturerna har en lägre energiförbrukning och är mer miljövänliga.

För mer information kontakta

Bengt Persson
Bengt Persson Säljansvarig