Gå till huvudinnehållet

Värme och kraftvärme

Värme och kraftvärme

Vi erbjuder leverans av kompletta värme- och kraftvärmeanläggningar för biobränslen upptill 40 MW och tar då hela ansvaret från bränsle- och kraftförsörjning till leverans av värme och el.

Vi behärskar allt inom värme- och kraftprocessen, från styr- och reglerutrustning till mätsystem, övervakning och larm. Tidigt i planeringen tar vi hänsyn till anläggningens specifika utnyttjandegrad för att optimera prestanda, tillgänglighet och driftsäkerhet.

Läs mer om vårt erbjudande för värmeproduktion

Entreprenad

Vår lösning omfattar projektering, projektledning, konfigurering av styrsystem och nätverk, konstruktion, byggnation och montage. Vi erbjuder bränsle- askhantering och förbränningsteknik med hög prestanda och tillgänglighet samt kompletta system för rökgasrening, värmeåtervinning och elproduktion. Vi är systemoberoende vilket innebär att vi kan leverera anläggningen helt enligt dina önskemål och krav på standard.

Läs mer om vårt erbjudande inom entreprenad

Service och underhåll

Även långt efter leveransen finns vi till hands för att möta ditt behov av beredskap och tjänster för service, drift, underhåll och utveckling. Vi har lång erfarenhet och lägger stor vikt vid hög tillgänglighet, prestanda och kvalitet både för vår egen del och för den utrustning vi levererar. Målet är att du ska få en anläggning med hög energieffektivitet och låg miljöpåverkan samt med en optimerad process för lägsta totalkostnad.

Läs mer om vårt erbjudande inom service och underhåll

Tekniska tjänster

Vi erbjuder energimätning vilket omfattar installation och byte av värmemätare, service och kalibrering av värmemätare, fjärravläsning av värmemätare, upprättande av rutiner och statistik för underhåll av värmemätare, IMD (Individuell Mätning och Debitering) samt konstruktion och installation av FC (Fjärrvärmecentral).

Vad kan vi göra för dig?

Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med nya kunder och se hur vi kan optimera din affär! Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort med rätt kontaktperson.

Kom i kontakt med oss