Gå till huvudinnehållet

Vindkraft

Vindkraft

Etableringen av vindkraft ställer krav. Det gäller att hitta rätt modell, men också att bygga upp en infrastruktur som effektivt kopplar samman kraftverken i vindkraftparken och säkrar leveranserna ut till elnätet. Först då kan produktionen säljas och vinsterna komma in.

Vi är specialiserade på infrastruktur

ONE Nordic AB erbjuder kompetens inom entreprenad, service och underhåll samt energiteknik för att optimera både byggnation och underhåll. För vindkraft har vi byggt en särskild organisation. Den är både regionalt och kompetensmässigt uppbyggd. Du får rätt kontakt för uppdraget oavsett om vindkraftverken är land- eller havsbaserade, placerade i norra eller södra delarna av landet.

Läs mer om vårt erbjudande inom vindkraft

Entreprenad

Vi hanterar totalentreprenader inklusive markarbeten och gjutning av fundament. Därmed har du som kund tryggheten av att ha en enda kontakt för etableringen.

Du får tillgång till vår långa erfarenhet inom alla typer av nätanläggningar från 0,4 – 400kV. Vi kan hjälpa till med ny- och ombyggnation samt förstärkning av eldistributionsanläggningar. I vårt uppdrag kan även ingå konstruktionslösningar, montering, driftsättning och provning av elnät och stationer. Vi bygger stationer och luftledning, lägger jord- och sjökabel samt bygger optofibernät.

Läs mer om vårt erbjudande inom entreprenad

Service och underhåll

Vår verksamhet är etablerad på ett 60-tal orter i Sverige och vi har många specialister inom olika områden. Vår organisation för jour och beredskap ger dig snabb service och felavhjälpning. Vi svarar för ett förebyggande underhåll med regelbunden besiktning av till exempel brytare och transformatorer samt kontinuerlig service av elanläggningen. Med vår erfarenhet av avancerade tillståndskontroller kan vi upptäcka fel långt innan de utvecklas till haverier. Det möjliggör ett planerat och kostnadseffektivt underhåll. Du får en tryggad drift och förlängd livslängd på anläggningen.

Vi svarar för idrifttagning till nätet och återkommande, opartisk besiktning av kraftverk och säkerhetsutrustning. Vi åtar oss att vara eldriftansvariga för anläggningen. När vindkraftverken snurrar är vi med som en resurs för övervakning, beredskap och tillståndskontroll. Vid en störning skickas larm direkt till vår operatör och vi kan snabbt vara på plats för felavhjälpning. Styrkan i våra övervakningssystem ligger i anpassningen till verkliga förhållanden.

Läs mer om vårt erbjudande inom service och underhåll

Tekniska tjänster

För att bedöma lönsamheten för vindkraftverken behöver du hämta in data om rådande vindförhållanden. Där kan vi hjälpa dig. Vi bygger kompletta vindmätmaster, installerade och klara.

För en optimal drift av vindkraftparken krävs mätutrustning samt kommunikations- och styrsystem. I vår totalentreprenad ingår allt detta. Vårt åtagande genomförs metodiskt under ledning av erfarna projektledare.

Läs mer om vårt erbjudande inom tekniska tjänster

Vad kan vi göra för dig?

Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med nya kunder och se hur vi kan optimera din affär! Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort med rätt kontaktperson.

Kom i kontakt med oss