Gå till huvudinnehållet

Fastigheter

Fastigheter

Vi har lång och gedigen erfarenhet av teknisk fastighetsförvaltning inom energi-, media-, kommunikations- och automationsområdet.

Vi skapar bästa möjliga arbets- och vistelsemiljö för dina intressenter och en god driftsekonomi för dig som ägare. Bland våra kunder finns allt från hamnar, sjukhus, köpcentra, flygplatser till bostadsrättsföreningar. Vi är en oberoende partner med stora resurser och vår personal är utbildade experter inom olika områden. Därför får du som kund alltid rätt kompetens och support.

I en fastighet krävs att det finns en fungerande och rätt dimensionerad elanläggning

Särskilt då störningar kan medföra betydande problem för hyresgäster och andra intressenter. Vi utför både löpande och felavhjälpande underhåll samt kan erbjuda dig serviceavtal, beredskap, elanläggningsansvar, lösningar inom reservkraft samt programmering av styrsystem. Vi kan mäta och anlysera om elanläggningen är rätt dimensionerad för verksamhetens förbrukningsobjekt och vid behov genomföra ny- och/ombyggnation som bättre passar dina krav och behov. I takt med att energi- och miljökrav ökar ställs också högre krav på dig som fastighetsägare. Priset på energi utgör idag en stor del av de totala driftkostnaderna för en fastighet. Vi har lång erfarenhet av energioptimering dvs att analysera, mäta och ta fram förslag på energilösningar som sparar kostnader på lång sikt. Vi erbjuder även fastighetsägare lösningar inom belysning, laddstolpar för elbilar och fiberteknik och kan här gå in som din totalentreprenör.

Läs om vårt erbjudande inom fastigheter

Rådgivning

Förstudier

Inom de tjänster vi erbjuder fastighetsägare genomför vi förstudier för att klargöra nuläget, hur vi ska genomföra implementering och arbetet på bästa sätt och för att fastställa relevanta nyckeltal.

Underhåll

Vi erbjuder förebyggande- och avhjälpandeunderhåll samt beredskap av din anläggning inom energi-, media-, kommunikations- och automationsområdet.

Service- och underhållsavtal
Vi erbjuder service- och underhållsavtal som avlastar din egen organisation och garanterar regelbunden översyn av din anläggning. Lösningen skräddarsyr vi efter verksamhetens behov och hur anläggningen ser ut och används.

ONE Assistans (beredskap)
Ett enda avtal innebär att du får tillgång till kompetent felavhjälpning, framför allt utanför ordinarie arbetstid när dina interna resurser inte finns tillgängliga. Avtalet skräddarsys efter ditt företags behov. Vi anpassar efter dina krav och önskemål.

Driftsäkerheten i anläggningen
För att öka driftsäkerheten i anläggningen erbjuder vi tillståndskontroll av ingående delar i en apparat eller anläggning, exempelvis transformator, ställverk, UPS och kondensatorbatterier. Det innebär att vi fastställer tillståndet på apparaten eller anläggningen. Med hänsyn till ålder och driftcykel avgör vi om tillståndet motsvarar de krav ägare, tillverkare och myndigheter ställer på tillgänglighet, ekonomi, prestanda och säkerhet.

Tjänster

Elkvalitet
Vi hjälper dig att analysera elkvaliteten i er anläggning. Analysen visar spänningssänkningar, transienter och övertoner och ger därmed möjlighet att åtgärda innan dessa orsakar problem. Genom att mäta aktiv och reaktiv effekt får du ett underlag för att optimera företagets effektbehov och behovet av reaktiv kompensering. Vi kan också se om elkraftanläggningen är rätt dimensionerad för verksamheten.

Ny- och ombyggnation av elanläggning
Vi arbetar med både hög- och lågspänning. För att kunna hantera alla typer av entreprenader har vi byggt upp en stor kunskapsbas med fokus på ledande teknik. Det innebär att vi kan ta ansvar för allt. Från utredning och analys av olika lösningar för din produktion till projektering, rådgivning och konstruktionsritningar i samband med ny- och ombyggnad av elanläggningen. Vid förändring och nykonstruktion kontrollerar och provar vi elanläggningen mot konstruktionsunderlaget och lämnar förslag till eventuella förbättringar.

Elanläggningsansvar
ESA fastställer ansvaret för elanläggningen och ställer krav på att en elanläggningsansvarig är utsedd. Om ditt företag saknar rätt kompetens för detta kan vi ta på oss elanläggningsansvaret för exempelvis högspänningsställverk, lastfrånskiljare, mätfack, transformator, reläskydd och lågspänningsbrytare.

Energioptimering
Våra renodlade tjänster för att effektivisera energin syftar till att finna förbättringsområden där du kan göra insatser för miljön och företagets utveckling. En av de lösningar vi ofta erbjuder som åtgärd är ett system som ger dig kontroll över energiförbrukningen bland annat genom att intelligent styra ner effektuttaget i din fastighet. Vi har även en webblösning som ger dig möjlighet att öka kontrollen av din energianvändning och enkelt ta fram en tydlig och överskådlig presentation som underlag för investeringsbeslut och budget. Vi utför härtill även energideklarationer och energicertifieringar.

Fastighetsautomation och mediaförsörjning
Vi programmerar styrsystem i egen regi och lägger upp gränssnitt så att ingående system och maskiner effektivt kan kommunicera. Vi gör mätningar, svarar för materialanskaffning, projektledning, montage och idrifttagning. Vår samlade kompetens sträcker sig över all försörjningsmedia som el, gas, tryckluft och hetvatten samtidigt som vi även kan hjälpa dig i fastigheten med värme, ventilation, kyla, larm och övervakning.

Kommunikation - lösningar inom fiber och telekom
Inom fiber erbjuder totalentreprenader (fiberdragning och installation) samt felsökning och underhåll. Vi erbjuder även kommunikationssystem för att styra och övervaka en anläggning eller för intern kommunikation

Ökad driftsäkerhet med reservkraft
En reservkraftanläggning är en investering i driftsäkerhet. Reservkraft kan hålla igång verksamhetskritiska funktioner i anläggningen under ett avbrott och minimera konsekvenserna av det. Med erfarenhet och kompetens inom hela elkraftområdet kan vi bygga och uppgradera reservkraftanläggningar samt UPS-system som är optimerade för dina förhållanden och anpassade efter dina önskemål.

Laddstationer/ laddstolpar för elbilar
Behöver du laddstationer för elbilar i anslutning till din fastighet kan vi installera och driftsätta dessa i samarbete med våra produktpartners.

Vi optimerar din belysningsanläggning
Vi erbjuder lösningar som optimerar belysningsanläggningar. Utomhusbelysning ställer stora krav på dig som anläggningsägare. Den förbrukar stora mängder energi och det är viktigt att optimera anläggningen samtidigt som det gäller att tillfredsställa kraven på trafiksäkerhet, miljöledning och estetisk utformning. Många parametrar måste parallellt uppfyllas för att du kostnadseffektivt ska kunna bygga, sköta och äga en belysningsanläggning. Vi har även höghöjdscertifierade montörer och kan utföra arbete i dina belysningsmaster.

Vad kan vi göra för dig?

Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med nya kunder och se hur vi kan optimera din affär! Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort med rätt kontaktperson.

Kom i kontakt med oss