Gå till huvudinnehållet

Elnät och stationer

Elnät och stationer

Vår kompetens sträcker sig över ett stort antal arbetsområden inom transmissionsnät, regionnät och distributionsnät både vad gäller entreprenader, service och underhåll samt energitekniska tjänster.

Vi håller spänningen vid liv

Vi arbetar exempelvis med anläggningar, stationer, ledningar och kraftkabel samt anläggningar för reservelverk. Vi har kunskap inom allt från låg- och mellan- till högspänningsanläggningar (0,4–400 kV). Vi har specialister på primärapparater såväl som på kontrollutrustning, samt provning- och driftsättningsingenjörer. Vi arbetar bland annat enligt EBR för rationell planering, ny- eller ombyggnation eller förstärkning samt underhåll av eldistributionsanläggningar, gör konstruktionslösningar med beräkningar och ledningsdimensionering, montering, funktionsprov och driftsättning av nät och stationer.

Läs mer om vårt erbjudande för elnät och stationer inom:

Entreprenader

Vi utreder, presenterar en idé och levererar en nyckelfärdig lösning. Kvalitets- och miljöaspekter finns med i allt vi gör. Vid större entreprenader planeras återvinning av allt material redan i projekteringen. Vi ser till entreprenadens totalekonomi och utnyttjar skalfördelar som volyminköp och driftförrådssystem så att du får ut maximalt värde av din investering. Vi utvecklar nya metoder för förläggning av kabel samt arbetar med alternativa material i bland annat stolpar.

Läs mer om vårt erbjudande inom entreprenad

Service och underhåll

Beredskap
Skulle ett avbrott ske erbjuder vi vår beredskapsstyrka med erfarna projektledare, tekniker och montörer som kan rycka ut med kort varsel.

Arbete med spänning (AMS)
Arbete med spänning påslagen, AMS, innebär att vi klarar service och underhåll utan att bryta elleveranserna.

Kundnära service
Vi hjälper dig med kundnära service som servisanslutning och kabelskåpsbyte.

Underhåll som säkrar investeringen
Systematiskt förebyggande underhåll är en grundförutsättning för att undvika störningar. Långtidsunderhåll är det bästa sättet att hålla låga och jämna kostnader och innebär att vi inom ramen för ett flerårsavtal med jämna intervall underhåller exempelvis stationer med dess innehåll, som till exempel brytare, transformatorer och LS-system, så att de fungerar när de ska. Vi hjälper dig med att kartlägga anläggningarna och upprätta en riskanalys och en stabil åtgärdsplan.

Läs mer om vårt erbjudande inom service och underhåll

Tekniska tjänster

Mätning och verifiering
Vi hjälper dig med mätvärdesinsamling och leverera korrekta mätvärden. Vi har även ett av Sveriges mest kvalificerade labb för att kalibrera elmätutrustning och vi är ett av få labb som är ackrediterade av SWEDAC för kalibrering av klass 0,2-mätare. Tillsammans med SP är vi de enda som är ackrediterade för kalibrering av mättransformatorer.

Primärt riktprov för jordfel i icke direktjordat system i nätstationer
ONE Nordic har utvecklat ett koncept och utrustning för att kunna utföra primärprov på riktade jordfelsskydd i nätstationer. Enkelt beskrivet finns all provutrustning riggad i ett släp, som ställs upp på en säker plats intill den nätstation som ska provas. Utrustningen ansluts till stationen och via en brytare skapar man ett jordfel. Under den korta tid som brytaren och jordfelet är aktiverat loggas jordfelet i stationen för att man ska kunna kontrollera att reläskyddet fungerar som det är tänkt. Provet påverkar inte driften i stationen då allt sker på ett par sekunder.

Driftkommunikation (kommunikationsnät och PMR)
Behöver du transmissions- och accesslösningar för styrning och övervakning av din anläggning. Vi har erfarenhet inom i princip alla tekniker såsom SDH, PDH, GSM, gprs, 3G, Satellit, RAKEL (Tetra) med bärare såsom opto, koppar, analog/digital radio, microvågslänkar och radiosnurror. Vi är certifierade för arbeten i master, liftar, elanläggningar etc. Vi tar oss an både lokala och nationella helhetsåtaganden och erbjuder dig som kund totallösningar.

Elektrisk diagnostik
Det erbjuder specialistkompetens inom elektrisk diagnostik.Vi känner till olika konstruktioners styrkor och svagheter samtidigt som vi med hjälp av moderna och tekniskt avancerade mätsystem kan ta ett så kallat fingeravtryck på till exempel dina viktigaste transformatorer, kablar, generatorer, större motorer, med mera.

Läs mer om vårt erbjudande inom tekniska tjänster

Vad kan vi göra för dig?

Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med nya kunder och se hur vi kan optimera din affär! Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort med rätt kontaktperson.

Kom i kontakt med oss