Gå till huvudinnehållet
Tekniska Tjänster (1) (1)

Tjänster

Vårt erbjudande är uppdelat i tre tydliga tjänsteområden (underhåll, entreprenad och tekniska konsulttjänster). Dessa tjänster (inkluderat tjänste- och produktpaketeringar) erbjuder vi separat eller i olika kombinationer till olika segment.

På ONE Nordic ska ni träffa på kompetensen som leder fram till de optimala lösningarna, oavsett var i kedjan av komplicerade uppgifter som det finns behov av nya idéer och metoder. Vår ambition är inte bara att motsvara högt ställda förväntningar, vi vill också kunna tillföra ny kunskap inom våra olika specialområden – Kunskap som ger energi.

Underhåll

Vi tar ansvar för drift och underhåll av el- och energirelaterade anläggningar, trafik- och belysningssystem samt distributionsnät för el, värme och kommunikation (telekom).

Entreprenad

Vi tar hand om ny- och ombyggnation av el- och energirelaterade anläggningar, trafik- och belysningssystem samt distributionsnät för el och kommunikation (telekom).

Tekniska konsulttjänster

Vi erbjuder konsultativa tjänster och specialkompetens till energiproducenter, distributörer och energianvändare. Våra tjänster och produkter finns framför allt inom områden som: