Gå till huvudinnehållet
Drone Header

Tjänster

Vårt erbjudande är uppdelat i tre tydliga tjänsteområden; underhåll, entreprenad och tekniska konsulttjänster. Dessa tjänster erbjuder vi separat eller i olika kombinationer till olika segment.

På ONE Nordic har vi kompetensen som leder fram till de optimala lösningarna. Vår ambition är att motsvara högt ställda förväntningar, samt tillföra ny kunskap inom våra olika specialområden – Kunskap som ger energi.

Underhåll

Vi tar ansvar för drift och underhåll av el- och energirelaterade anläggningar, trafik- och belysningssystem samt distributionsnät för el, värme och kommunikation (telekom).

Entreprenad

Vi tar hand om ny- och ombyggnation av el- och energirelaterade anläggningar, trafik- och belysningssystem samt distributionsnät för el och kommunikation (telekom).

Tekniska konsulttjänster

Vi erbjuder konsultativa tjänster och specialkompetens till energiproducenter, distributörer och energianvändare. Våra tjänster och produkter finns framför allt inom områden som: